Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
162
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder med ansiktsidentifiering  
[Ansiktsigenk.]
Bildtagningsläge: 
Ansiktsidentifieringsfunktionen känner igen ett ansikte som liknar ett ansikte som har 
registrerats i kameran, och justerar automatiskt fokus och exponering för det ansikte 
som har högst prioritet. Även om en person du vill fokusera på befinner sig i bakgrunden 
eller i ett hörn i ett gruppfoto, känner kameran automatiskt igen och tar en tydlig bild av 
personens ansikte.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Ansiktsigenk.]
Inställningar: [ON] / [OFF] / [MEMORY]
Standardinställningen för [Ansiktsigenk.] är [OFF].
När ansiktsbilder har registrerats i kameran ändras inställningen till [ON] automatiskt.
 
Ansiktsidentifieringens funktion
Vid bildtagning
 •Kameran känner igen registrerade ansikten och justerar 
fokus och exponering. 
 •Om registrerade ansikten som har tilldelats namn 
identifieras visas namnen (max. 3 personer).
Under visning
 •Namn och ålder visas (om informationen är registrerad). 
 •Namnen som har tilldelats de identifierade ansiktena 
visas (max. 3 personer).
 •Endast bilder av valda registrerade personer visas 
([Kategorivisning]).
 
[Ansiktsigenk.] fungerar endast om autofokusläget är inställt på [   ].
 
Endast första bilden i en bildsekvens innehåller ansiktsidentifieringsinformation.
 
När bildgrupper tas visas namnet på den person som identifierats i första bilden.
 
Ansiktsidentifieringen letar efter ansikten som liknar de som registrerats men det finns ingen 
garanti att dessa ansikten känns igen. I vissa fall kan inte kameran känna igen registrerade 
personer p.g.a. ansiktsuttryck eller omgivning och personen kan även identifieras felaktigt.
 
Om inställningen för namnet är [OFF] kategoriseras inte bilden för ansiktsidentifiering i 
[Kategorivisning] även om information för ansiktsidentifiering är registrerad.
 
Även om informationen för ansiktsidentifiering ändras kommer inte informationen för 
tidigare tagna bilder att ändras.
Om till exempel ett namn ändras kommer inte bilder som tagits före ändringen att kategoriseras 
för ansiktsidentifiering i [Kategorivisning].
 
Om du vill ändra namninformationen för bilder som redan har tagits väljer du [REPLACE] 
 
i [Red. ans. igenk.].