Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
164
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder med ansiktsidentifiering  [Ansiktsigenk.]
4
Använd     för att välja det alternativ du vill redigera och tryck sedan på 
[MENU/SET]
[Namn]
  Använd   för att välja [SET] och tryck sedan på [MENU/SET]
  Skriv in namnet (se ”Ange text”: 
)
[Ålder]
Ställ in födelsedagen.
  Använd   för att välja [SET] och tryck sedan på [MENU/SET]
  Använd     för att välja år, månad och dag, ställ in med     och tryck på 
[MENU/SET]
[Lägg till bilder] Upp till 3 ansiktsbilder av en person kan registreras.
  Använd     för att välja [Lägg till] och tryck på [MENU/SET]
 •Om endast en bild har registrerats kan du hoppa över åtgärden med 
markörknappen. Tryck bara på [MENU/SET] för att registrera ytterligare en 
ansiktsbild.
 •Om en registrerad ansiktsbild väljs med markörknappen visas ett 
meddelande där du bekräftar att den ska tas bort. Välj [Ja] för att ta bort 
ansiktsbilden.  
(Om bara en bild är registrerad kan den inte tas bort.)
  Ta bilden (steg 
3
 
)
Redigera eller radera information om registrerade personer
Information om registrerade personer kan redigeras eller raderas.
1
Använd   för att välja [MEMORY] och tryck sedan på [MENU/SET]
2
Använd         för att välja bilden av personen som ska redigeras eller tas bort 
och tryck på [MENU/SET]
3
Använd     för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
[Inforedig.]
Ändra namn eller annan registrerad information. (Steg 
4
 ovan)
[Prioritet]
Ställ in prioritetsordning för fokus och exponering.
  Använd         för att välja registreringsföljd och tryck sedan på 
[MENU/SET] 
[Radera]
Radera information och ansiktsbilder för registrerade personer.
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.