Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
21
SQW0034
Förberedelser
Ladda batteriet
Kommentarer om laddningstid
Laddningstid
Ca 190 min
 •Laddningstiden som anges ovan är den tid som krävs för laddning om batteriet är 
fullständigt urladdat. Laddningstiden varierar beroende på hur batteriet har använts. 
Laddning tar längre tid vid höga eller låga temperaturer och när batteriet inte har 
använts under en längre tid.
Återstående batteri
När kameran används visas återstående batterikapacitet.
Återstående batteri (endast när batteri används)
(blinkar rött)
Ladda om eller byt ut mot ett fulladdat batteri om batteriindikatorn 
blinkar rött.
 
Använd alltid originalbatterier från Panasonic.
 
Om du använder andra batterier kan vi inte garantera produktkvaliteten.
 
Ta ut batteriet från kameran efter användning.
 •Förvara batteriet i en plastpåse och håll det undan från metallobjekt (som gem eller liknande) 
vid transport eller förvaring.
 
För att ta bort batteriet stänger du först av kameran och väntar tills LUMIX-indikatorn på displayen 
slocknar. (Om du inte väntar kan kameran skadas och data på kortet kan förstöras.)