Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
22
SQW0034
Förberedelser
Ladda batteriet
Riktlinjer för antal bilder som kan tas samt användningstid
Ta stillbilder (med användning av displayen)
Antal bilder som kan tas
Ca 350 bilder
(Ca 300 bilder)
Enligt CIPA-standard
Inspelningstid
Ca 175 min
(Ca 150 min)
Ta stillbilder (med användning av sökaren (LVF))
Antal bilder som kan tas
Ca 320 bilder
(Ca 270 bilder)
Enligt CIPA-standard
Inspelningstid
Ca 160 min
(Ca 135 min)
 •Värden när blixten (medföljer) används visas inom parentes.
 
Inspelningsförhållanden enligt CIPA-standarden
CIPA är en förkortning av ”Camera & Imaging Products Association”.
 •[AE för program]-läge
 •Temperatur: 23 °C/Fuktighet: 50 % relativ luftfuktighet med displayen påslagen.
 •Vid användning av ett SDHC-minneskort från Panasonic.
 •Användning av medföljande batteri.
 •Bildtagningen börjar 30 sekunder efter att kameran slås på (när [Stabilisator] är inställt på [ 
 ]).
 •Bilder tas var 30:e sekund med full blixteffekt  för varannan bild.
 •Zoomreglaget flyttas från T till W eller tvärtom mellan varje bild.
 •Kameran stängs av efter var 10:e bild och får vara avstängd tills batteriet har svalnat.
Antalet minskas vid längre intervall (t.ex. till ca en fjärdedel för 2-minutersintervall under 
betingelserna ovan).