Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
323
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
TV, dator, skrivare
Ingen bild visas på TV:n. Bilden är suddig eller saknar färg.
 •Anslutningen är felaktig 
(→276)
.
 •TV-apparaten har inte satts till rätt inmatning (aux).
Visningen på TV:n och kameran överensstämmer inte.
 •Bildformat kan vara felaktigt eller kanterna kan vara beskurna i vissa TV-apparater.
Kan inte visa rörliga bilder på TV.
 •Kortet är insatt i TV:n.
→  Anslut med en AV-kabel (tillval) eller en HDMI-microkabel, och spela upp på kameran 
.
Bilder visas inte på hela TV-skärmen.
 •Kontrollera inställningen av [TV-format] 
.
Inget ljud hörs från kamerans högtalare.
 •När AV-kabeln (tillval) eller HDMI-microkabeln ansluts till kameran matas inget ljud ut från kameran.
VIERA Link (HDMI) fungerar inte.
 •Är HDMI-microkabeln rätt ansluten? 
→  Kontrollera att HDMI-microkabeln är helt isatt.
 •Är kamerans inställning för [VIERA link] inställd på [ON]? 
→  Det kan hända att ingångsinställningen inte ändras automatiskt på vissa TV-enheter med 
HDMI-uttag. I så fall ska du ändra ingångsinställningen med TV-fjärrkontrollen (instruktioner 
finns i bruksanvisningen för din TV).
→  Kontrollera inställningarna för VIERA Link (HDMI) på den enhet du ansluter till.
→  Stäng av kameran och starta den igen.
→  Stäng av inställningen för ”VIERA Link (styrning av HDMI-enhet)” på TV-enheten (VIERA) och 
aktivera sedan inställningen igen. (Detaljerad information finns i VIERA-bruksanvisningarna.)
Kan inte kommunicera med datorn.
 •Anslutningen är felaktig 
(→284)
.
 •Kontrollera att datorn har identifierat kameran.
→  Ställ in [USB-läge] till [PC] 
.
→  Stäng av kameran och starta den sedan igen. 
Datorn identifierar inte kortet.
 •Koppla loss USB-anslutningskabeln (medföljer) och sätt tillbaka den med kortet på plats.
 •Om det finns två eller fler USB-portar på en dator, försök att ansluta USB-anslutningskabeln till en 
annan USB-port.