Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
201
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Visa gruppbilder
Flera bilder i en bildgrupp kan spelas upp i följd och bildgrupper kan spelas upp en i 
taget.
 ]:  Bilder i en bildgrupp som tagits i följd genom att ställa 
in inställningen [Bildfrekvens] i läget [SH] 
 ]:   Bilder i en bildgrupp som tagits med användning av 
[Time lapse foto] 
 ]:   Bilder i en bildgrupp som tagits med användning av 
[Stop Motion Animering] 
 •Bilder i gruppenheter kan tas bort eller redigeras. (Om 
du t.ex. tar bort en av bilderna i en grupp tas alla bilder i 
gruppen bort.)
15 bild
15 bild
Spela upp bilderna i en bildgrupp i följd
1
Välj en bild med bildgruppsikonen ([ 
 ], [ 
 ] eller [ 
 ]) 
och tryck på 
 •Vid visning av bildgrupper en i taget visas de alternativa inställningarna.
[Från första bilden]:  Spela upp bilderna i bildgruppen i ordningsföljd från första bilden i gruppen.
[Från aktuell bild]:  Spela upp bilderna i bildgruppen i ordningsföljd från den bild som visas för 
närvarande.
 
Åtgärder under kontinuerlig visning
Kontinuerlig visning / Paus
Stopp
Snabbspolning bakåt
Snabbspolning framåt
Återgå till föregående bild 
(visningen pausad)
Bläddra till nästa bild 
(visningen pausad)