Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
225
SQW0034
Wi-Fi
Wi-Fi
®
-funktion och NFC-funktion
 
Om Wi-Fi-anslutningslampan
[Wi-Fi]-knapp
Wi-Fi-anslutningslampa
Lyser blått:  När Wi-Fi-funktionen är PÅ
Blinkar blått:  Vid överföring av data
 
Om [Wi-Fi]-knappen
Du kan använda [Wi-Fi]/[Fn2]-knappen på två olika sätt: som [Wi-Fi]-knapp eller 
som funktionsknapp [Fn2].
Den är förinställd på [Wi-Fi].
Mer information om funktionsknappen 
 •Tryck på [Wi-Fi]-knappen innan en trådlös anslutning upprättas och gör så här:
(Samma meny kan också visas genom att välja 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi-funktion].)
[Ny anslutning]
[Välj en destination från historiken] 
[Välj en destination från favoriter]