Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
316
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Visning
Bilderna har vridits.
 •[Rotera disp] är aktiverad. 
Kan inte visa bilder. Det finns inga sparade bilder.
 •Inget kort är isatt i kameran.
 •Det finns ingen bild att visa på kortet.
 •Har bildens filnamn ändrats på en dator? I så fall kan den inte visas på kameran.
 •[Visningsläge] är inställt på annat än [Normal visning].
→  Ställ in [Visningsläge] på [Normal visning]. 
Mapp- eller filnummer visas som [-]. Bilden är svart.
 •Bilden redigerad på en dator eller tagen med en annan enhet.
 •Batteriet togs ut direkt efter att bilden tagits eller bilden togs med svagt batteri.
→  Använd [Formatera] för att radera 
.
Felaktigt datum visas i kalendersökningen.
 •Bilden redigerad på en dator eller tagen med en annan enhet.
 •[Klockinst.] är felaktig 
. (Felaktigt datum kan visas i kalendersökningen för bilder som har 
kopierats till en dator och sedan tillbaka till den här enheten igen om datum i datorn och kameran 
inte är samma.)
Vita runda fläckar, som såpbubblor, syns på den inspelade bilden.
 •Om du tar en bild med blixt på en mörk plats eller inomhus kan det bildas vita 
runda fläckar på bilden, vilka orsakas av att ljuset från blixten reflekteras i 
dammpartiklar i luften. Detta är inte något fel. Ett typiskt tecken på detta är att 
antalet och placeringen av de runda fläckarna skiljer sig från bild till bild.
[Miniatyrbild visas] visas på skärmen.
 •Bilderna kan ha tagits med annan utrustning. I så fall kan de visas med lägre bildkvalitet.
Röda områden i bilder visas som svarta.
 •Om digital korrigering av röda ögon används ([ 
 ], [ 
 ]) och motivet har hudfärgade områden 
med röda områden i, kan funktionen för digital korrigering av röda ögon göra de röda områdena 
svarta.
→  Vi rekommenderar att ställa in blixten (medföljer/tillval) på [icon], eller [Inga röda ögon] på [OFF] 
före bildtagningen.