Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
 
64
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare 
 
 
Activarea/dezactivarea afişării histogramei 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) 
 [Histogram] (Histogramă) [ON] 
 
(Activare)/[OFF] (Dezactivare) 
Utilizaţi 
▲▼◄►
 pentru a seta poziţia. 
 
(Exemplu)
 
Afişează distribuţia luminozităţii în imagine – de exemplu, dacă 
graficul atinge valoarea maximă în dreapta, înseamnă că există 
câteva zone luminoase în imagine. Un punct maxim în centru 
reprezintă luminozitatea corectă (expunere corectă). 
Aceasta poate fi utilizată ca referinţă pentru corecţia expunerii etc. 
Întunecat ← OK → Luminos 
 
● 
Când histograma nu este aceeaşi cu cea a imaginii înregistrate în următoarele condiţii, histograma va 
fi afişată cu portocaliu: 
• 
Când asistenţa expunerii manuale indică alte setări decât 0 EV în modul [Manual Exposure] 
(Expunere manuală) sau în timpul compensării expunerii. 
• 
Când este declanşat bliţul. 
• 
Când expunerea corectă nu poate fi obţinută, sau când luminozitatea ecranului nu poate fi afişată 
cu precizie într-o locaţie întunecată. 
● 
Histograma afişată în timpul înregistrării este doar de referinţă. 
● 
Histograma diferă de cele afişate cu ajutorul software-ului de editare a imaginilor unui computer.