Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
331
Ďalšie informácie
Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Tento výrobok je vyrobený v súlade s balíkom patentov AVC, ktorý konečného používateľa 
oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov, 
v súlade so štandardom AVC („AVC Video“) a/alebo na (ii) dekódovanie videozáznamov vo formáte 
AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej 
osoby podnikajúcej v súlade s licenciou zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte 
AVC.
Licencia sa nevzťahuje na žiadne iné použitie. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť MPEG 
LA, LLC.
Pozrite si webovú stránku http://www.mpegla.com.