Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
195
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Skapa en högupplöst stillbild från rörliga bilder i 4K [4K-FOTO]
Du kan skapa en stillbild med cirka 8 megapixlars upplösning från rörliga bilder i 4K 
inspelade med inställningen [4K-FOTO]. Du kan skapa en stillbild som fångar ett 
ögonblick, liknande det för bildsekvenstagning i höghastighet.
Den här inställningen är inte tillgänglig i läget [Intelligent auto].
Spela in rörliga bilder i 4K
 •Använd ett UHS-kort med hastighetsklass 3 vid inspelning av rörliga bilder i 4K. 
1
Ställ in menyn
 →   [Film] → [4K-FOTO]
2
Tryck på     för att välja [ON] och tryck på [MENU/SET]
En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •Rätt läge för inspelning av rörliga bilder ställs in för att hämta en 
stillbild från rörliga bilder i 4K, och de rörliga bilderna kan spelas 
in med stillbildskvalitet.
 •Eftersom kameran prioriterar fokus i en stillbild som hämtas från 
rörliga bilder i 4K kan fokuseringsrörelser under inspelningen av 
rörliga bilder vara märkbara.
Kameran utför automatiskt följande inställningar.
Meny
Funktion
[Inspelningsformat]
[MP4]
[Insp.kvalitet]
[4K/100M/25p]
3
Tryck på knappen [ 
 ] för att visa bildtagningsskärmen