Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
234
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
 
Du kan registrera upp till 20 smarttelefoner. Om antalet registrerade smarttelefoner överstiger 20 
tas registreringarna bort från och med den smarttelefon som du tryckte på först.
 
Om du väljer [Rensa Wi-Fi-inst.] raderas registreringen av smarttelefoner.
 
NFC-funktionen kanske inte kan användas om kommunikationsförhållandena inte är tillräckligt bra.
 
Om ingenting händer direkt ändrar du positionen något.
 
Stöt inte smarttelefonen för hårt mot enheten.
 
Se bruksanvisningen till din NFC-kompatibla smarttelefon för mer information om hur du använder 
och ställer in din smarttelefon.
 
Metallföremål mellan den här enheten och smarttelefonen kan störa kommunikationen. Dessutom 
kan klistermärken m.m. vid NFC-området påverka kommunikationens prestanda.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
NFC-funktionen kan inte användas i följande fall:
 •När kameran är avstängd (inklusive [Viloläge])
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •Vid stillbildstagning (under nedräkningen för självutlösaren)
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]
 •Vid användning av [Flerexponering]
 •Vid uppspelning av rörliga bilder, bildspel och panoramabilder, och under kontinuerlig visning av 
bildgrupper (inklusive pauser)
 •Medan bilder skickas via Wi-Fi
 •När enheten är ansluten till en dator eller skrivare
 
Det går inte att överföra stillbilder i RAW-format, rörliga bilder i AVCHD-format eller rörliga bilder i 
MP4-format med [Insp.kvalitet] i [4K].
Ta bilder via en smarttelefon (fjärrbildtagning)
1
Anslut till en smarttelefon 
2
Välj [ 
 ] i ”Image App”
3
Ta bilder
 •De tagna bilderna sparas i kameran.
 •När zoomen används kan kameran tippa över när objektivet skjuts ut. Se till att kameran står 
säkert genom att använda ett stativ eller fäst den på något annat sätt.
 •Vissa inställningar är inte tillgängliga.