Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
262
SQW0034
Wi-Fi
Använda ”LUMIX CLUB”
Ta bort ditt inloggnings-ID och konto från ”LUMIX CLUB”
Radera ditt inloggnings-ID från kameran när du överlåter den till en annan part eller när 
du kasserar den. Du kan också radera ditt ”LUMIX CLUB”-konto.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-inst.] → [LUMIX CLUB]
2
Välj [Radera konto]
 •Ett meddelande visas. Tryck på [MENU/SET].
3
Välj [Ja] på bekräftelseskärmen för att radera ditt inloggnings-ID
 •Ett meddelande visas. Tryck på [MENU/SET].
4
Välj [Ja] på bekräftelseskärmen för att radera ditt ”LUMIX CLUB”-konto
 •Om du vill fortsätta använda tjänsten väljer du [Nej] och raderar då endast ditt inloggnings-ID. 
Stäng menyn när du är klar.
5
Tryck på [MENU/SET]
 •Ditt inloggnings-ID raderas och meddelandet om att ditt konto har raderats visas. Tryck på 
[MENU/SET].
 
Ändringar och andra åtgärder för inloggnings-ID kan endast göras på det inloggnings-ID som 
skapades på kameran.