Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
263
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
När du har valt Wi-Fi-funktionen och mottagardestinationen väljer du anslutningsmetod. 
Om du är ute och inte kan använda din trådlösa åtkomstpunkt eller tillfälligt ansluter till 
utrustning som du vanligtvis inte använder, eller i en liknande situation, är det praktiskt att 
göra en direktanslutning. 
Om du ansluter med samma inställningar som använts tidigare kan du snabbt börja 
använda Wi-Fi-funktionen genom att ansluta med [Välj en destination från historiken] eller 
[Välj en destination från favoriter].
Trådlös åtkomstpunkt
Anslutningsmetod
Beskrivning
[Via nätverk]
Ansluter via en trådlös åtkomstpunkt.
[Direkt]
Utrustningen ansluter direkt till kameran.