Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
286
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Lagra stillbilder och rörliga bilder på inspelningsenheten
Följ rätt metod för din utrustning. 
Kopiera genom att sätta in kortet i inspelningsenheten
Du kan kopiera bilder med Panasonic-utrustning (till exempel 
Blu-ray-skivinspelare) med stöd för varje filformat.
 •Se bruksanvisningen för inspelningsenheten för mer information 
om kopiering och uppspelning.
32
32
32
Kopiera visade bilder via AV-kablar (tillval)
Bilderna som visas på den här enheten kan överföras eller kopieras till en 
inspelningsenhet, skiva, videokassett, eller annan media i normal bildkvalitet. Den här 
metoden är användbar då den även gör det möjligt att kopiera till enheter som inte är 
kompatibla med högupplösta bilder. Ljudet kommer att vara mono.
1
Anslut kameran till inspelningsutrustningen
 •Kontrollera kontaktens riktning och för den rakt in. (Om kabeln sätts in i fel riktning kan kontakten 
deformeras och orsaka funktionsfel.) Sätt inte heller in den i fel uttag. Det kan orsaka skador på 
enheten.
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
AV-kabel (tillval)
Till inspelarens ingång
2
Starta inspelningen på inspelningsutrustningen
3
Starta uppspelningen på kameran
 •För att stoppa inspelningen (kopieringen), börjar du med att stoppa inspelningen på din 
inspelningsutrustning innan du stoppar uppspelningen på kameran.
 
Använd alltid en original Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: tillval).
 
När du använder en TV med bildformatet 4:3 måste du alltid ändra inställningen för kamerans 
[TV-format] 
 till [4:3] innan kopieringen. Rörliga bilder som kopieras med inställningen [16:9] 
kommer att visas vertikalt utdragna när de visas på en TV med 4:3.
 
För mer information om kopierings- och uppspelningsmetoder, se bruksanvisningen för din 
utrustning.