Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
286
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Lagra stillbilder och rörliga bilder på inspelningsenheten
Följ rätt metod för din utrustning. 
Kopiera genom att sätta in kortet i inspelningsenheten
Du kan kopiera bilder med Panasonic-utrustning (till exempel 
Blu-ray-skivinspelare) med stöd för varje filformat.
 •Se bruksanvisningen för inspelningsenheten för mer information 
om kopiering och uppspelning.
32
32
32
Kopiera visade bilder via AV-kablar (tillval)
Bilderna som visas på den här enheten kan överföras eller kopieras till en 
inspelningsenhet, skiva, videokassett, eller annan media i normal bildkvalitet. Den här 
metoden är användbar då den även gör det möjligt att kopiera till enheter som inte är 
kompatibla med högupplösta bilder. Ljudet kommer att vara mono.
1
Anslut kameran till inspelningsutrustningen
 •Kontrollera kontaktens riktning och för den rakt in. (Om kabeln sätts in i fel riktning kan kontakten 
deformeras och orsaka funktionsfel.) Sätt inte heller in den i fel uttag. Det kan orsaka skador på 
enheten.
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
AV-kabel (tillval)
Till inspelarens ingång
2
Starta inspelningen på inspelningsutrustningen
3
Starta uppspelningen på kameran
 •För att stoppa inspelningen (kopieringen), börjar du med att stoppa inspelningen på din 
inspelningsutrustning innan du stoppar uppspelningen på kameran.
 
Använd alltid en original Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: tillval).
 
När du använder en TV med bildformatet 4:3 måste du alltid ändra inställningen för kamerans 
[TV-format] 
 till [4:3] innan kopieringen. Rörliga bilder som kopieras med inställningen [16:9] 
kommer att visas vertikalt utdragna när de visas på en TV med 4:3.
 
För mer information om kopierings- och uppspelningsmetoder, se bruksanvisningen för din 
utrustning.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard