Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
 
62
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul 
de înregistrare 
De asemenea, puteţi dezactiva informaţiile de înregistrare (precum pictogramele pentru diverse setări) 
şi indicatorul de nivel 
(→66)
1
 
Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta 
afişajul 
• 
Puteţi utiliza [Monitor Disp. Style] (Stil afişare pe monitor) şi [LVF 
Disp.Style] (Stil afişare pe vizor) în meniul [Custom] 
(Personalizat) pentru a selecta fie 
 (Format stil de afişare 
pe monitor) sau 
 (Format stil de afişare pe vizor) pentru 
ecranul de afişare al monitorului şi pentru vizor. 
 
 
„
 
 
Format de afişare pe monitor 
• 
Afişajul este comutat în modul prezentat mai jos. (Exemplu de afişaj pe ecran) 
 
Cu informaţii*
Fără informaţii 
Cu informaţii*
indicator de nivel 
Fără informaţii 
indicator de nivel 
 
Oprită 
Ecran cu informaţii 
de înregistrare*
 
*
1
 Histogramele sunt afişate atunci când opţiunea [Histogram] (Histogramă) din meniul [Custom] 
(Personalizare) este setată la [ON] (Activare). 
(→64) 
Când [Expo.Meter] (Măsurare expunere) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [ON] 
(Activare), indicatorul de măsurare a expunerii va fi afişat. 
(→81) 
*
2
 Acest ecran este afişat atunci când opţiunea [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran) din 
meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare). 
(→65) 
În timp ce verificaţi informaţiile 
de înregistrare pe monitor, puteţi utiliza vizorul pentru a înregistra imagini.