Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 96
19
SQT0375 (EST)
Ettevalmistused
 Kellaaja seadmine
Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
1
Lülitage kaamera sisse.
2
Vajutage [MENU/SET].
3
Vajutage         elementide (aasta, kuu, päev, tunnid, 
minutid) valimiseks ja vajutage        seadmiseks.
 
 
 •Tühistamiseks      Vajutage[          ]. 
→ 
Kuvamisjärjekorra või ajakuvamisvormingu 
seadmine
 •Valige [Style ehk stiil] ja vajutage [MENU/SET] 
   kuvamisjärjekorra ja ajakuvamisvormingu 
   seadistamiskuva avamiseks.
: Kodukoha aeg
: Reisisihtkoha aeg
4
Vajutage [MENU/SET].
 •Ilmub kinnituskuva.
Vajutage [MENU/SET].
5
Kui ilmub teade [Please set the home area ehk 
seadistage kodukoht], siis vajutage [MENU/SET].
6
Vajutage         kodukoha seadistamiseks ja 
vajutage siis [MENU/SET].