Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
232
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Ändra anslutningsmetod
Om du vill ändra anslutningsmetoden 
trycker du på [DISP.]-knappen och väljer 
anslutningsmetod.
 
När du ansluter med [Via nätverk]
(På kameran)
  Välj [Via nätverk], och tryck på [MENU/SET]
 •Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt genom att använda anslutningsmetoden 
(→264)
.
(På smarttelefonen)
  Ställ in Wi-Fi-funktionen till ”PÅ”
  Välj den trådlösa åtkomstpunkt som kameran är ansluten till och ställ in den
  Starta ”Image App” 
 
När du ansluter med [Direkt]
(På kameran)
  Välj [Direkt], och tryck på [MENU/SET]
 •Välj [Wi-Fi Direct] eller [WPS-anslutning], och anslut kameran till smarttelefonen med 
anslutningsmetoden 
.
(På smarttelefonen)
  Starta ”Image App” 
Stänga anslutningen
När du är klar stänger du anslutningen med smarttelefonen.
(På kameran)
1
Tryck på [Wi-Fi]-knappen
(På standby-skärmen för bildtagning kan du även avsluta anslutningen genom att 
trycka på 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-funktion] → [Ja].)
2
Välj [Avsluta anslutningen]
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET].
(På smarttelefonen)
3
Stäng ”Image App”
<Med en iOS-enhet>
Tryck på hemknappen på smarttelefonen från skärmbilden ”Image App” för att stänga appen
<Med en Android-enhet>
Tryck två gånger på bakåtknappen på smarttelefonen från skärmbilden ”Image App” för att stänga 
appen