Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
88
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Kontrollera effekterna av bländarvärdet och slutartiden 
(läget [Förhandsvisning])
Bildtagningsläge: 
Läget [Förhandsvisning] kan användas för att kontrollera effekterna av valt bländarvärde 
och slutartid.
 •
Kontrollera effekterna av valt bländarvärde: Använd den här funktionen för att 
kontrollera bilddjupet (fokusområdet) genom att fysiskt minska linsens bländarblad till 
det bländarvärde som används för den faktiska bildtagningen.
 •
Kontrollera effekterna av vald slutartid: Med den här funktionen kan en rörelse i en 
bild kontrolleras genom att visa scenen vid den slutartid som används för den verkliga 
bildtagningen. Om slutartiden minskas indikeras det genom oskärpan i och med att 
bildrutorna överhoppas på skärmen. Använd den här funktionen för att kontrollera 
effekten när du vill ta en bild i en scen genom att stoppa rörelsen, t.ex. vid fotografering 
av rinnande vatten.
1
Tilldela [Förhandsvisning] till funktionsknappen 
 •Följande steg är ett exempel på tilldelning av [Förhandsvisning] till [Fn1]-knappen.
2
Tryck på [Fn1]-knappen för att växla bekräftelseskärmen
 •Varje gång [Fn1]-knappen trycks ner växlar skärmen.
Normal bildtagningsskärm
Effekt av bländarvärde 
Effekt av slutartid
Slutareffekt på Fn1
Slutareffekt av Fn1
Bilddjupsegenskaper
Inspelningsförhållanden
Bländarvärde
Liten
Stor
Brännvidd
Telefoto
Vidvinkel
Avstånd till ett motiv
Nära
Långt avstånd
Bilddjup
(fokusområde)
Liten (smal)
Exempel: 
Ta en bild där bakgrunden 
avsiktligt görs otydlig
Stor (bred)
Exempel: 
Ta en bild där fokus justeras 
medan bakgrunden inkluderas 
 
Du kan ta en bild även när läget [Förhandsvisning] är aktiverat.
 
Effekten av en vald slutartid kan kontrolleras inom ett intervall på mellan 8 sekunder och 
1/16000 sekund.