Casio HR-8TEC Ficha De Dados

Página de 155
– 28 –
3. Stiskněte klávesu (Local 1Local 2), ke které chcete
provést přiřazení.*
1
4. Vložte kurz (1,95583) a poté stiskněte SET.
*
1
Pro kurzy 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro kurzy
menší než 1 lze vložit až 8 míst včetně 0 na integerovém
místě (před desetinnou čárkou) a nuly na čele za
desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze šest platných
míst počítáno zleva a započato na prvním nenulovém
místě).
Příklady: 0,123456
0,0123456
0,0012345
• Kurz přiřazený ke klávese Local (Local 1Local 2 )
lze zkontrolovat stisknutím klávesy AC a poté stisknutím
klávesy jejíž nastavení chcete zkontrolovat. Nastavená
data se objeví na displeji, ale nejsou vytištěna.
• Následující řádek ukazuje firemně nastavené kurzy.
Local 1 RATE  = 1,95583
Local 2 RATE  = 6,55957
DaÀové v˘poãty
Nastavení v˘‰e danû
Příklad: výše daně = 5%
Operace
Tisk
Displej
• Pokud uděláte chybu při vkládání kurzu, stiskněte C a
poté vložte správný kurz.
• Právě  nastavenou výši daně lze kdykoli zkontrolovat
stisknutím AC, a poté TAX+.
Local 1 1.95583
SET
#1--------1•95583
1.95583
L1
“PRT”
0.
AC
0• C
SET
#----------------
TAX+5 SET
#--------------5•T
(přibližně 3 sekundy)
0.
SET
5.
TAX  %
T&E_HR8TEC_EU15_P01-_0214.p65
06.2.14, 8:43 PM
28
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard