Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 97
70
SQT0375 (ENG)
Wi-Fi
3
Izberite PC na katerega se želite povezati
• Če PC na katerega se želite povezati ni prikazan, izberite [Manual 
Input], nato vnesite ime  PC-ja (za Mac,vnesite NetBIOS ime).
4
Izberite mapo v katero želite poslati slike
• Ko je povezava vspostavjena, je prikazan potrditveni zaslon za 
spošiljanje slik. Preverite nastavitve in pritisnite  [MENU/ SET]. Za 
spremembo  nastavitev pošiljanja, pritisnite  tipko [DISP.].
5
Izvedite delovanje fotoaparata (za vaš namen)
[Send Images While Recording] Pos-
nemite   sliko
• Za spremembo nastavitev ali prekinitev povezave, pritisnite tipko [Wi-Fi] . (→60)
Nastavitev ne morete spreminjati med pošiljanjem slik. Počakajte da se 
pošiljanje konča.
(Prav tako lahko zaprete povezavo s pritiskom na 
→   [Setup] 
→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [Yes].)
[Send Images Stored in the Camera]
Iznerite [Single Select] ali [Multi Select] za izbiro slik, ki jih želite 
poslati.
• Prikazan je potrditveni zaslon. Če izberete [Yes], je funkcija izvršena.
• Za spremembo nastavitev pošiljanja, pritisnite  [DISP.]. 
• Za končanje povezave, izberite [Exit].
Mape sortirane po datumu pošiljanja so ustvarjene v določeni mapi in 
slike so shranjene v teh mapah.
Če se pojavi okno za vnos uporabniškega imena in gesla, vnesite podatke 
od uporabniškega računa, ki ste ga ustvarili na PC-ju.
Če ime PC-ja (za Mac, NetBIOS ime) vsebuje presledke, ime mogoče ne bo 
pravilno prepoznano. Če se en morete povezati, priporočamo spremembo 
imena PC-ja (za Mac, NetBIOS ime) na kombinacijo imena z 15 ali manj 
alfanumeričnimi znaki.