Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 96
20
SQT0375 (EST)
Põhifunktsioonid
Näide: [Rec ehk salvestamise] menüüs [Quality ehk kvaliteedi] seadistamine 
sättelt[     ] sättele[     ].
1
Vajutage [MENU/SET] menüü avamiseks.
[Rec ehk salvestamine]
(→80)
Selles menüüs saab seadistada pildi suuruse ja 
välklambi sätteid. 
[Motion Picture 
ehk video]  (→82)
Selles menüüs saab valida salvestusvormingu, 
pildikvaliteedi ja muid sätteid.
[Custom ehk 
kohandatud]
(→82)
Selles menüüs saab seadme talitluse nagu 
kuvad ja nuppudega tehtavad toimingud 
seadistada oma eelistustele vastavaks. Lisaks 
saab selles menüüs registreerida muudetud sätteid.
[Setup ehk 
seadistamine]
(→85)
Selles menüüs saab määrata kindlaks kaamera 
kasutamist mugavamaks muutvaid sätteid (muuta 
näiteks kellasätteid ja helisignaalide helitugevust). 
Lisaks saab selles menüüs määrata kindlaks Wi-Fi 
funktsiooniga seotud sätteid.
[Playback ehk 
esitus]
(→86)
Selles menüüs saab määrata kindlaks 
salvestatud piltide kaitse-, kärpimis-, printimis- 
ja muid sätteid.
2
Vajutage        menüüelemendi valimiseks ja vajutage siis 
[MENU/SET].
 
 •Elemente saab valida ka juhtketast keerates.
3
Vajutage       sätte valimiseks ja vajutage 
siis [MENU/SET].
 
 •Elemente saab valida ka juhtketast keerates.
Valitud säte
Sätted
4
Vajutage korduvalt[          ], kuni ekraanile ilmub uuesti 
salvestus- või esituskuva.
 •Salvestamise ajal saab menüükuvalt väljuda ka päästikut pooleldi alla 
   vajutades.
 Menüü kasutamine