Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
269
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
Redigera platser som har registrerats som favoriter
1
Tryck på [Wi-Fi]-knappen
2
Välj [Välj en destination från favoriter]
3
Välj det favoritalternativ du vill registrera och tryck på 
4
Välj alternativ
Funktion
Beskrivning
[Ta bort från favoriter]
[Ändra ordningen i favoriter]
Välj destination
[Ändra registrerat namn]
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
(→52)
.
 •Du kan använda upp till 30 tecken. Tecken med dubbla byte 
behandlas som två tecken. 
Spara och registrera ofta använda Wi-Fi-anslutningsinställningar 
som favoriter
 
Antalet inställningar som kan sparas i historiken är begränsat. Vi rekommenderar att 
du sparar och registrerar ofta använda Wi-Fi-anslutningsinställningar som favoriter. 
Kontrollera anslutningsinformation i Historik eller Favoriter
 
När du väljer alternativ i Historik eller Favoriter kan anslutningsinformationen visas 
genom att trycka på [DISP.]-knappen.
 
Välj [Rensa Wi-Fi-inst.] för att ta bort innehållet som sparats i Historik och Favoriter. 
 
När du använder [Välj en destination från historiken] eller [Välj en destination från favoriter] 
för att ansluta till ett nätverk som många datorer är anslutna till kan det vara svårt att upprätta 
anslutningen eftersom kameran söker efter tidigare ansluten utrustning bland ett stort antal 
enheter. Om det inte går att ansluta använder du [Ny anslutning] för att göra om anslutningen.