Panasonic DMC-TZ40 操作指南

下载
页码 36
VQT4S99
M0213KZ0
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-TZ40
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt 
läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Leiate üksikasja-
likumad juhised 
kaamera kasutamiseks komplekti 
kuuluvale plaadile salvestatud 
PDF-vormingus lisafunktsioonide 
kasutusjuhendist.
Installige see lugemiseks arvutisse.
EB
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.

操作指南 Panasonic DMC-TZ40 规格摘要

 • 页码 1Põhifunktsioonide kasutusjuhend Digikaamera Mudeli nr DMC-TZ40 Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles. Leiate...
 • 页码 2: OhutusinfoLugupeetud klient! Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke,...
 • 页码 3 Hoiatus! Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60°C ega tuhastada. ■ Info toiteadapteri (kuulub komplekti)...
 • 页码 4Vastavusdeklaratsioon “Panasonic Corporation” deklareerib käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Kliendid saavad järgmiselt aadressilt...
 • 页码 5Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja kõrvaldamise kohta Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevates dokumentides tähendavad, et...
 • 页码 6 Sisukord Ohutusinfo..............................2 Pildistamine...........................19 Enne kasutamist.....................7 Video salvestamine...............20 Komplekti kuuluvad Piltide vaatamine...................21 tarvikud...................................8 Piltide kustutamine................21 Põhiosade nimetused ja GPS ja...
 • 页码 7: Enne kasutamist Enne kasutamist ■ Kaamera käsitsemine ●Kaitske kaamerat liigse vibratsiooni, jõu ja surve eest. ●Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega...
 • 页码 8: tarvikud Komplekti kuuluvad tarvikud Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud. Tootenumbrid on õiged 2013. aasta...
 • 页码 9■Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud Aku*1 DMW-BCM13 Alalisvoolu ühendusseadis*2 DMW-DCC14 Toiteadapter*2*3 DMW-AC5 Veekindel korpus*4 DMW-MCTZ40 USB-juhe DMW-USBC1 AV-juhe DMW-AVC1 HDMI-mikrojuhe RP-CHEU15...
 • 页码 10: funktsioonid Põhiosade nimetused ja funktsioonid Töörežiimi valikunupp Välklamp Taimeritähis/automaatteravdamise abilamp NFC antenn Läätseraam Objektiiv • Ärge puudutage läätse katet.. Kõlar...
 • 页码 11 Säritusenupp [EXPOSURE] Kaardinupp [MAP] [Wi-Fi] nupp Esitusnupp Kursornupud Menüü- ja seadistamisnupp [MENU/SET] Laadimistähis/Wi-Fi ühenduse tähis LCD-ekraan Kiirmenüünupp [Q.MENU]/ [...
 • 页码 12: Puutetoimingud Puutetoimingud Selle kaamera puuteekraan tajub ekraanile avaldatavat survet. Puudutamine “Puudutamine” tähendab korraks puuteekraani puudutamist. Puudutades saab muude toimingute hulgas...
 • 页码 13●Kui soovite kasutada müügilolevat LCD-ekraani kaitselehte, siis rakendage selle komplekti kuuluvaid ettevaatusabinõusid. (Mõnd tüüpi kaitselehed võivad vähendada ekraani loetavust ja...
 • 页码 14: ja eemaldamine Aku/mälukaardi (lisavarustus) sisestamine ja eemaldamine Hoolitsege, et kaamera on väljalülitatud. Lükake vabastushoob ( ) asendisse [OPEN] ning avage mälukaardi/akupesa...
 • 页码 15: Aku laadimine Aku laadimine • Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BCM13E. • Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kaamera...
 • 页码 16: Kellaaja seadmine Kellaaja seadmine Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata. Ühendage toiteadapter (kuulub komplekti) kaamera küljest lahti. Vajutage kaamera toitenuppu [ON/OFF]...
 • 页码 17 Kui ekraanile ilmub [Please set the home area], siis vajutage [MENU/SET]. Vajutage kodukoha seadistamiseks ja vajutage siis [MENU/SET]. Õige...
 • 页码 18: Menüü kasutamine Menüü kasutamine Saate menüüsid kasutada järgmisi toiminguid tehes. Näide: Funktsiooni [AF Mode] seadistamine sättelt sättele [Program AE] režiimis. Vajutage...
 • 页码 19: Pildistamine Pildistamine Vajutage kaamera toitenuppu Päästik [ON/OFF] ( ). Seadke soovitud salvestus- režiimile ( ). ■Salvestusrežiimid Automaatsätetel pildistamiseks. Pildistamiseks automaatsetel...
 • 页码 20: Video salvestamine Video salvestamine Saate salvestada videot koos audioga (stereo). Salvestamise ajal saab ka suumida. Vajutage videonuppu ( ) salvestamise alustamiseks....
 • 页码 21: Piltide vaatamine Piltide vaatamine Vajutage esitusnuppu ( ). Libistage sõrm üle ekraani ja valige esitatav pilt. ●Kui kaamera on välja lülitatud,...
 • 页码 22 GPS ja kaardifunktsioonid Enne kaamera kasutamist tuleb lugeda “Kohanimede ja kaardi- andmete litsentsilepingut” lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Selle kaameraga saab salvestada...
 • 页码 23■Asukoha määramise oleku ja tulemuse kuvamine Asukoha määramise olekut ja tulemust tähistavad ikoonid ilmuvad LCD-ekraanile. Kui asukoha määramine õnnestub, siis...
 • 页码 24GPS ja kaardifunktsioonid Pildistamiskoha kontrollimine kaarti kasutades Saate kuvada kaarti, millel on näidatud pildistamiskoht või teie hetkeasukoht. ●Kui kopite komplekti...
 • 页码 25: tahvelarvutit kasutades Piltide salvestamine/vaatamine nutitelefoni/tahvelarvutit kasutades Saate kasutada Wi-Fi funktsiooni ühenduse loomiseks muu seadmega üle raadiokohtvõrgu (see on süsteem, mis võimaldab...
 • 页码 26Piltide salvestamine/vaatamine nutitelefoni/tahvelarvutit kasutades Lihtne ühendus nutitelefoni/tahvelarvutiga Kasutage lähiväljaside ehk NFC funktsiooni kaamera ja nutitelefoni/ tahvelarvuti vahelise ühenduse lihtsalt loomiseks...
 • 页码 27Ühenduse loomine nutitelefoni/tahvelarvutiga Käivitage nutitelefonil/tahvelarvutil “Image App”. Seadke nutitelefon/tahvelarvuti kaamera küljele. Hoidke selle ala lähedal (kuni 5 mm kaugusel). •...
 • 页码 28Piltide salvestamine/vaatamine nutitelefoni/tahvelarvutit kasutades Pildistamine nutitelefoni/tahvelarvutit kaugjuhtimis- seadmena kasutades (kaugsalvestamine) Valige nutitelefonil/tahvelarvutil [ ]. • Jäädvustatud kujutised salvestatakse kaamerasse. •...
 • 页码 29 Foto lihtsalt nutitelefoni/tahvelarvutisse edastamine Kui soovite edastada vaid ühe foto nutitelefoni/tahvelarvutisse, millesse on installitud “Image App”, siis saate kasutada...
 • 页码 30: juhendi lugemine PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks komplekti kuuluvale plaadile salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse....
 • 页码 31: Komplekti kuuluv tarkvara Komplekti kuuluv tarkvara Komplekti kuuluval plaadil on järgmine tarkvara. Installige tarkvara kasutamiseks arvutisse. Pildid saab teisaldada arvutisse vaatamiseks, organi-...
 • 页码 32: Tehnilised andmed Tehnilised andmed Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Digikaamera: Ohutusinfo Toide Alalispinge 5,1 V Energiatarve Salvestamisel: 1,7 W...
 • 页码 33LCD-ekraan 3,0” TFT LCD (4:3) (umbes 921 600 punkti) (pildiväli umbes 100%) / Puuteekraan Mikrofonid Stereo Kõlar Mono Salvestatavad Sisseehitatud...
 • 页码 34Tehnilised andmed Raadiosaatja Vastavuse IEEE 802.11b/g/n standard (standardne raadiokohtvõrgu protokoll) Kasutatav 2412 MHz kuni 2462 MHz (kanalid 1 kuni 11)...
 • 页码 35 • HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI Licensing LLC Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid...
 • 页码 36• App Store on firma Apple Inc teenindusmärk. • Android ja Google Play on firma Google Inc kaubamärgid või registreeritud...