Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
182
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Ställa in den 2:a ridåsynkroniseringen
Bildtagningsläge: 
Den 2:a ridåsynkroniseringen är en bildtagningsmetod där blixten löser ut precis innan 
slutaren stängs när du tar bilder av ett motiv i rörelse (t.ex. en bil), med användning av 
blixten och en långsam slutartid.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Blixtsynkro]
2
Tryck på     för att välja inställningsalternativ och tryck på [MENU/SET]
[1ST]
1:a ridåsynkroniseringen är den normala 
bildtagningsmetoden vid användning av blixten.
[2ND]
Ljuskällan detekteras bakom motivet, vilket ger en 
livfull bild med kraftfulla färger. 
 
Normalinställningen är [1ST].
 
Om värdet ställs in på [2ND], visas [2nd] i blixtikonen på skärmen.
 
[2ND] finns endast tillgängligt om [Trådlös] i [Blixt] är inställd på [OFF]. 
 
Inställningen [Blixtsynkro] fungerar även när en annan extern blixt än den medföljande blixten 
används. 
 
Vid kort slutartid uppnås eventuellt inte tillräcklig effekt av [Blixtsynkro].
 
Om [2ND] är inställt kan du inte ställa in blixtinställningen på [   ] eller [   ].