AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Magyarul
59
 
MEGJEGYZÉS: 
•  A töltésjelző
nem jelzi az újratölthető telep töltöttségi állapotát.
•  A készülék közvetlenül a hálózatról nem üzemeltethető.
•  Az első használatot megelőzően a készüléket 12 órán át töltse.
•  Az első használat után ne töltse az akkumulátort egyszerre 10 óránál hosszabb ideig.
 
VIGYÁZAT:
10 órányi töltés után minden esetben csatlakoztassa le a hálózatról.
 
MEGJEGYZÉS: ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK ÉLETTARTAMA
Az újratölthető telep élettartamát a következő lépések betartásával lényegesen megnö-
velheti:
•  Csak akkor végezzen újratöltést, amikor a telep szinte teljesen kimerült.
•  10 óránál hosszabban soha se töltse a telepet.
•  A készüléket 0° és 40°C között töltse.
A vágási hossz beállítása
1.  Kapcsolja ki a készüléket. A kapcsoló “OFF” jelzése jelenik meg.
2.  Válassza ki a fésű feltétet. Mindegyik fésűn fel van tüntetve a vágáshossz.
3.  Helyezze fel a kívánt fésűt: Csúsztassa be a vágófej késeit a fésű rovátkáiba. Erősen 
nyomja rá a fésűt a vágófejre, amíg a helyére nem rögzül.
4.  A fésű kivételéhez tolja felfelé a nagyujjával a   szimbólummal jelölt reteszt.
Haj / szakáll vágása
•  Állítsa be a vágási hosszt.
•  Kapcsolja be a készüléket. Az “ON” jelzés jelenik meg.
 
MEGJEGYZÉS: 
Kezdje a nagyobb fésű feltét használatával, és lépésről lépésre vágja le a haját/szakállát a 
kívánt hosszúságra.
A nyak fazonra vágása és borotválása
•  A vágófej precíz fazonra vágást tesz lehetővé a szakáll esetében, még a nehezen elér-
hető helyeken is, továbbá a nyak hajvonalának problémamentes borotválását.
•  Kapcsolja ki a hajvágót a kapcsolóval.
•  Vegye le a vágási hosszat szabályozó fésűt és kapcsolja be újra a hajvágót.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard