AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Magyarul
57
Különös biztonsági utasítások
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!
•  Ne használja a készüléket víz közelében (pl. fürdő-
kád, mosdókagyló, illetve egyéb vízzel töltött tar-
tály), ha tápegység csatlakozik rá.
•  A mellékelt tápadaptert használja. Alacsony feszült-
séget generál a készülék számára.
•  A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a
készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett 
szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyár-
tótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettsé-
gű személytől kérjen helyette azonos értékű másik 
kábelt!
•  A készüléket 8 éves és idősebb
gyerekek és csök-
kent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű sze-
mélyek és akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tu-
dásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet 
alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára 
megtanították őket és megértették az érintett veszé-
lyeket.
•  A
gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard