AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 43
Nederlands
13
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwij-
zingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
 
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s.
 
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
 
OPMERKING: 
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene opmerking
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en 
bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos 
met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan 
derden doorgeeft.
•  Gebruik het apparaat alleen voor eigen gebruik en waarvoor het bedoeld is. Dit ap-
paraat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
•  De voedingsadapter mag alleen in een droge omgeving gebruikt worden.
•  Controleer of de uitgangsspanning, netspanning and polariteit van de adapter over-
eenkomt met de specificaties op het typeplaatje!
•  De voedingsadapter niet met natte handen aanraken!
•  De stekker uit het stopcontact verwijderen als het apparaat niet gebruikt wordt, bij het
aansluiten van accessoires, tijdens het reinigen, en wanneer storingen zich voordoen.
•  Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Blijf het apparaat niet gebrui-
ken in het geval van beschadiging.
•  Gebruik alleen originele onderdelen.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard