Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
332
SQW0037
Egyebek
Használati óvintézkedések és megjegyzések
Ez a termék a következő szoftverekkel rendelkezik:
(1)  a Panasonic Corporation által vagy a Panasonic Corporation számára függetlenül 
kifejlesztett szoftver,
(2)  harmadik fél tulajdonában lévő, a Panasonic Corporation számára engedélyezett 
szoftver és/vagy
(3)  nyílt forrásból származó szoftver.
A (3) kategóriába sorolt szoftvert azzal a szándékkal forgalmazzák, hogy hasznos célt 
szolgáljon,  
viszont SEMMILYEN GARANCIA NEM vonatkozik rá, és forgalmazása még az 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE vagy EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 
vonatkozó beleértett garanciát sem jelent. 
Tekintse meg a részletes használati feltételeket, amelyeket a 
[MENU/SET] → [Beállítás] → [Verz.szám kij.] → [Szoftver info] útvonalon érhet el.
Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek 
és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő 
rendszerekkel rendelkeznek
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon 
szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos 
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az 
általános háztartási hulladékkal keverni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő 
kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi 
törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű 
ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és 
megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.
Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további 
kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok 
büntethetik.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal 
kapcsolatban (alsó szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. 
Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó 
követelményét.