Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
174
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
[Zoomsteg]
Bildtagningsläge: 
Zoomfunktionen kan ställas in för att lättare visualisera betraktningsvinkeln (bildvinkeln) 
för brännvidden hos ett vanligt objektiv med fast brännvidd (till exempel en 35-mm 
filmkamera). Vid användning av [Zoomsteg], kan zoomnivån användas lika enkelt som att 
byta kamerans objektiv.
1
Vrid på kontrollringen 
Aktuell zoomposition
(Brännvidderna är samma som med en 35-mm filmkamera)
 
Använda zoomreglaget för [Zoomsteg]
Zoomreglaget kan användas för [Zoomsteg] genom att ställa in [Zoomreglage] på 
[Zoomsteg] i [Anpassad]-menyn.
 
Värdena för brännvidden är endast avsedda som referens.
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Under inspelning av rörliga bilder