Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
196
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
4
Vrid bländarringen och vridreglaget för slutartid för att ställa in 
bildtagningsläget
 •Vi rekommenderar läget [Slutarprioritet] och en slutartidsinställning på 1/1000 sekund eller 
kortare för att minimera oskärpa i motivet. För att ta en bild på ett motiv som rör sig snabbt ska 
slutartiden ställas in på 1/2000 sekunder eller kortare.
5
Använd bildformatsväljaren för att ställa in bildformat 
för rörliga bilder
 •Bildformatet för en stillbild som inhämtats från rörliga bilder i 4K 
är samma som bildformatet för de rörliga bilderna.
6
Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen
 •Vid inspelning av rörliga bilder i 4K är betraktningsvinkeln mindre 
än med andra filmformat.
Ställa in en markering
 
Om du trycker på [Fn2]-knappen under inspelning kan du lägga till en markering till 
de rörliga bilderna.
 
När du skapar stillbilder från rörliga bilder kan du snabbt flytta till den markerade 
positionen där du vill spara en stillbild.
 
Du kan lägga till upp till 40 markeringar i en och samma fil med rörliga bilder.
7
Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta inspelningen
 •Du kan också starta eller stoppa inspelningen av rörliga bilder genom att trycka på avtryckaren.