Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
255
SQW0034
Wi-Fi
Använda webbtjänster
När du skickar bilder till en [Molnsynkroniseringstjänst]
 
Bilder som kan skickas och på vilket sätt
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
[Skicka bilder under inspelning] 
[Skicka bilder som är lagrade i kameran] 
*
*
  Undantaget rörliga bilder som spelats in med [Insp.kvalitet] i [4K]
 •Vissa bilder kanske inte kan visas eller skickas beroende på enhet.
 •Se bruksanvisningen till målenheten för mer information om bildvisning.
 •Mer information om hur du kan skicka bilder. 
Förberedelser
Du måste registrera dig på ”LUMIX CLUB” 
 och konfigurera inställningen för 
molnsynkronisering för att kunna skicka bilder till en molnmapp. Använd ”PHOTOfunSTUDIO” på en 
dator eller ”Image App” på en smarttelefon för att konfigurera inställningarna för molnsynkronisering.
 
Om bilder som skickas till en molnmapp med användning av 
[Molnsynkroniseringstjänst] (Gäller från september 2014)
 •Om bilddestinationen ställs in på [Molnsynkroniseringstjänst], sparas de skickade 
bilderna tillfälligt i molnmappen och kan synkroniseras med den enhet som 
används, som en dator eller en smarttelefon.
 •En molnmapp lagrar överförda bilder i 30 dagar (upp till 1 000 bilder). Överförda 
bilder raderas automatiskt 30 dagar efter överföringen. Dessutom kan vissa bilder 
raderas beroende på inställningen för [Molngräns] 
 även inom 30 dagar från 
överföringen om antalet lagrade bilder överstiger 1 000.
 •När alla bilder har hämtats från molnmappen till de specificerade enheterna kan 
bilderna raderas från molnmappen även inom 30 dagar efter överföringen.