Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
276
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Visa på en TV
Du kan visa bilder på en TV genom att ansluta kameran till TV:n med HDMI-microkabeln 
eller med en AV-kabel (tillval).
Förberedelser
Stäng av både kamera och TV.
1
Anslut kameran till din TV
Kontrollera kontaktens riktning och för den rakt in. (Om kabeln sätts in i fel riktning 
kan kontakten deformeras och orsaka funktionsfel.) Sätt inte heller in den i fel uttag. 
Det kan orsaka skador på enheten.
 
Ansluta med en HDMI-microkabel
En HDMI-microkabel kan användas för att visa stillbilder och rörliga bilder i hög 
upplösning.
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[HDMI]-uttag
Till HDMI video/ljud-ingång
HDMI-microkabel
Använd en ”High Speed HDMI-microkabel” märkt med HDMI-logotypen. 
Kablar som inte uppfyller HDMI-standarderna kommer inte att fungera.  
”High Speed HDMI-microkabel” (Typ D-/Typ A-kontakt, upp till 2 m lång)
 
För att ansluta med en AV-kabel (tillval)
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
AV-kabel (tillval)
Gul: 
Till videoingång
Vit: 
Till ljudingång
*
*
Monoljudutgång.
2
Slå på TV:n och ändra TV-ingången för att matcha 
anslutningsingången
3
Starta kameran och tryck på visningsknappen