Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
280
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn
Stillbilder/rörliga bilder kan kopieras från kameran till din dator genom att du ansluter dem 
till varandra.
 •Vissa datorer kan läsa direkt från kamerans minneskort. 
Se bruksanvisningen till datorn för mer information.
 •Om din dator inte stöder SDXC-minneskort kommer ett meddelande att visas som ber 
dig att formatera kortet. (Formatera inte kortet. Det kommer att radera alla lagrade 
bilder.)  
Se följande supportwebbplats om kortet inte känns igen. 
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 
Datorspecifikationer
Du kan ansluta kameran till en dator som kan identifiera en masslagringsenhet (en 
enhet som kan lagra stora mängder data).
 •Windows: Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista
 •Mac: OS X v10.5 - v10.9
Vissa rörliga bilder som spelats in i [AVCHD] kanske inte kopieras 
korrekt till en fil eller mapp
 
Vid användning av Windows ska programmet ”PHOTOfunSTUDIO” på den medföljande 
DVD:n användas vid kopiering av rörliga bilder som spelats in i [AVCHD].
 
Vid användning av Mac kan rörliga bilder som spelats in i [AVCHD] kopieras med 
”iMovie”. Observera dock att det kanske inte går att kopiera bilder pga. inställningarna 
för bildkvalitet. 
(Kontakta Apple Inc. för information om iMovie.)