Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
85
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
 
När vridreglaget för slutartid vrids visas en exponeringsmätare. Om rätt exponering inte uppnås 
visas det numeriska värdet för slutartid i rött.
 
Om rätt exponering inte uppnås när avtryckaren trycks ner halvvägs blinkar det numeriska 
bländarvärdet och slutartiden rött.
 
Om du växlar bildtagningsläge till läget [Slutarprioritet] när [Känslighet] är inställt på [ 
 ], ändras 
[Känslighet] till [AUTO].
 
Vi rekommenderar att ett kamerastativ eller en självutlösare används vid långsamma slutartider.