Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
96
SQW0034
Bildeffekter (filter)
Ta bilder med användning av bildeffekter  (filter)
Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i 
.
[Miniatyr effekt]
Den här effekten gör områden i periferin oskarpa så att det ser ut 
som ett diorama.
Alternativ som kan ställas in (tryck på   för att visa 
inställningsskärmen)
Livfullhet
Dämpade färger
Grälla färger
 
Avfokusera en bild
Du kan ge bilden intryck av ett diorama genom att göra ett område 
oskarpt och resten i fokus med användning av [Miniatyr effekt]. 
Du kan ställa in bildtagningsriktningen (riktningen på det oskarpa 
området) och positionen och storleken på fokusområdet.
  Tryck på [Fn1]-knappen
  Tryck på     eller     för att flytta fokusområdet (ramen)
  Vrid på vridreglaget för att välja storlek på fokusområdet 
(ramen)
  Tryck på [MENU/SET]
 •När du trycker på [DISP.]-knappen återställs den ursprungliga 
inställningen.
 
Inspelningsskärmen visas med överhoppade bildrutor och viss fördröjning jämfört med normal 
inspelning.
 
Inget ljud spelas in för rörliga bilder.
 
När rörliga bilder spelas in blir den färdiga inspelningen cirka 1/8 av den faktiskt inspelade 
tidsperioden. (Om du spelar in rörliga bilder i 8 minuter blir inspelningstiden för de färdiga rörliga 
bilderna ca 1 minut.) Den inspelningsbara tiden som visas på kameran är ca 8 gånger längre än 
den faktiska tiden som krävs för inspelning. Se till att kontrollera den inspelningsbara tiden om 
bildtagningsläget ändras.
 
Om du avslutar inspelningen av rörliga bilder för tidigt kan kameran fortsätta inspelningen en stund. 
Håll kameran tills inspelningen avslutas.
 
Om [MF] väljs som fokusläge flyttar du fokusområdet till den position som fokus har justerats till.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug