Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
29
  
 
SQW0024 
Pregătiri 
Pregătiri 
 
Setarea ceasului 
Ceasul nu este setat la livrarea camerei. 
1
 
Porniţi camera 
• 
Dacă nu este afişat ecranul de selectare a limbii, 
treceţi la pasul 
4
 
2
 
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce 
mesajul este afişat 
3
 
Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta limba, apoi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare). 
• 
Se afişează mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setaţi ceasul). 
 
4
 
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
5
 
Apăsaţi ◄► pentru a selecta elementele 
(an, lună, zi, oră, minut) şi apăsaţi 
▲▼ pentru 
a seta. 
• 
Pentru a anula → Apăsaţi butonul 
Pentru a seta ordinea de afişare sau formatul afişajului orei. 
• 
Atingeţi [Style] (Stil) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)  
pentru a afişa ecranul de setări pentru setarea ordinii de afişare  
şi formatul afişajului orei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
• 
Este afişat un ecran de confirmare. Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
7
 
Când se afişează [Please set the home area] 
(Vă rugăm să setaţi zona de domiciliu), apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
 
 
 
 
 
Oră la domiciliu 
Oră la destinaţie 
Style (Stil) 
Ordinde de afişare. 
Format de afişare oră