Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
172
Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk
Používanie zoomu
Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu mieru priblíženia, môžete použiť kombináciu nasledujúcich 
druhov zoomu.
[i.Zoom] (Inteligentný zoom)
Režim snímania: 
Vďaka technológii Intelligent Resolution (Inteligentné rozlíšenie) fotoaparátu je možné mieru 
priblíženia zvýšiť až na 2-násobok pôvodnej miery priblíženia takmer bez zhoršenia kvality 
obrazu.
 → 
 [Rec] (Snímanie) → [i.Zoom] (Inteligentný zoom) → [ON] (Zap.)/[OFF] (Vyp.)
 → 
 [Motion Picture] (Snímanie videozáznamov) → [i.Zoom] (Inteligentný zoom) 
→ [ON] (Zap.)/[OFF] (Vyp.)
 Nedostupné v nasledujúcich prípadoch:
•  keď je nastavený obrazový efekt (filter) ([Impressive Art] (Pôsobivé umenie), [Toy Effect] (Efekt 
hračky), [Toy Pop] (Hračkársky fotoaparát)),
•  počas snímania panoramatických snímok,
•  keď je položka [Burst Rate] (Frekvencia sekvenčného snímania) nastavená na [SH] (Super 
vysoká frekvencia),
•  keď je funkcia [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) nastavená na [ON] (Zap.),
•  keď je nastavená funkcia [Multi Exp.] (Multiexpozícia),
•  keď je funkcia [iHandheld Night Shot] (Inteligentné nočné snímanie bez statívu) nastavená na 
možnosť [ON] (Zap.),
•  keď je funkcia [iHDR] (Inteligentný vysoký dynamický rozsah) nastavená na [ON] (Zap.),
•  keď je položka [Quality] (Kvalita snímky) nastavená na možnosť [
], [
] alebo [ ].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard