Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
27
Príprava
Informácie o pamäťovej karte
Orientačné údaje o záznamovej kapacite (počet záberov/záznamový 
čas)
Počet záberov, ktoré je možné nasnímať, a záznamový čas sa odlišujú v závislosti od kapacity 
karty (a v závislosti od podmienok pri snímaní a typu karty).
Počet záberov, ktoré je možné nasnímať (statické zábery)
Keď je zobrazovací pomer nastavený na [4:3] a položka [Quality] (Kvalita snímky) je 
nastavená na [ ]
[Picture Size] (Rozlíšenie)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
L (12,5M)
1090
2200
4420
8820
 M (6,5M)
1880
3810
7630
14970
 S (3M)
3220
6500
13030
24700
Keď je zobrazovací pomer nastavený na [4:3] a položka [Quality] (Kvalita snímky) je 
nastavená na [
]
[Picture Size] (Rozlíšenie)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
L (12,5M)
340
700
1400
2800
M (6,5M)
400
810
1620
3230
S (3M)
440
890
1780
3530
  Keď počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, prekročí 9 999, zobrazí sa „9999+“.
Dostupný záznamový čas (videozáznamy)
•  Záznamový čas je celkový čas všetkých videozáznamov, ktoré sa nasnímali.
([h], [m] a [s] označujú hodiny, minúty a sekundy.)
Keď je položka [Rec Format] (Záznamový formát) nastavená na [AVCHD]
[Rec Quality] 
(Kvalita záznamu)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[FHD/28M/50p]
37 m 00 s
1 h 15 m 00 s
2 h 30 m 00 s
5 h 00 m 00 s
[FHD/17M/50i]
1 h 00 m 00 s
2 h 00 m 00 s
4 h 05 m 00 s
8 h 15 m 00 s
[FHD/24M/25p]
43 m 00 s
1 h 25 m 00 s
2 h 55 m 00 s
5 h 50 m 00 s
[FHD/24M/24p]
43 m 00 s
1 h 25 m 00 s
2 h 55 m 00 s
5 h 50 m 00 s