Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
265
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
Om du inte är säker på WPS-kompatibiliteten (anslut via [Från lista])
Sök efter tillgängliga trådlösa åtkomstpunkter.
 •Bekräfta krypteringsnyckeln för den valda trådlösa åtkomstpunkten om 
nätverksautentiseringen är krypterad.
 •Vid anslutning med [Ange manuellt] bekräftar du SSID, nätverksautentiseringstyp, 
krypteringstyp och krypteringsnyckel för den trådlösa åtkomstpunkt du använder.
1
Välj den trådlösa åtkomstpunkten som du vill ansluta till
 •Om du trycker på [DISP.]-knappen utförs en sökning efter en 
trådlös åtkomstpunkt igen.
 •Om ingen trådlös åtkomstpunkt hittas går du till ”När du ansluter 
med [Ange manuellt]” 
.
2
(Om nätverksautentiseringen är krypterad)
Ange krypteringsnyckeln
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard