Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
268
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
Ansluta snabbt med samma inställningar som använts tidigare
([Välj en destination från historiken] / [Välj en destination från favoriter])
Kameran sparar en historik för de gånger du har använt Wi-Fi-funktionen. Du kan 
registrera platser i historiken som favoriter. 
Du kan enkelt ansluta med samma inställningar som du har använt tidigare genom att 
ansluta från historiken eller favoriter.
1
Tryck på [Wi-Fi]-knappen
2
Välj [Välj en destination från historiken] eller [Välj en 
destination från favoriter]
Funktion
Beskrivning
[Välj en destination från 
historiken]
Ansluter med samma inställningar 
som har använts tidigare.
[Välj en destination från 
favoriter]
Ansluter med inställningar som har 
registrerats som favoriter.
3
Välj önskad inställning för anslutningen
Registrera platser i historiken som favoriter
1
Tryck på [Wi-Fi]-knappen
2
Välj [Välj en destination från historiken]
3
Välj det alternativ som du vill registrera och tryck på 
4
Ange ett namn för registreringen
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
.
 •Du kan använda upp till 30 tecken. Tecken med dubbla byte behandlas som två tecken. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard