Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
266
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
 
När du ansluter med [Ange manuellt]
  På skärmbilden i steg 
1
 i ”Om du inte är säker på WPS-kompatibiliteten (anslut via 
[Från lista])”, väljer du [Ange manuellt] 
  Ange SSID för den trådlösa åtkomstpunkt du ansluter till och välj sedan [Inst]
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
.
  Välj typ av nätverksautentisering
 •Se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten för mer information om 
nätverksautentisering.
  Välj krypteringstyp
 •De inställningar som kan ändras kan variera beroende på informationen i 
nätverksautentiseringsinställningarna.
Nätverksautentiseringstyp
Krypteringstyper som kan ställas in
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK]
[TKIP] / [AES]
[Gemensam nyckel]
[WEP]
[Öppna]
[Ingen kryptering] / [WEP]
(När ett annat alternativ än [Ingen kryptering] har valts)
  Ange krypteringsnyckeln
 
Kontrollera bruksanvisningen och inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten när du sparar 
en trådlös åtkomstpunkt.
 
Om det inte går att upprätta en anslutning kan den trådlösa åtkomstpunktens radiovågor vara 
för svaga. Se ”Meddelanden på skärmen” 
 och ”Frågor & svar Felsökning” 
 för 
information.
 
Överföringshastigheten kan minska eller kanske inte kan användas alls beroende på i vilken miljö 
den används.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard