Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
 
69
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Vizualizarea imaginilor 
 
Vizualizarea imaginilor în funcţie de data înregistrării “Calendar Playback” 
(Redare calendar) 
1
 
Mutaţi butonul de transfocare către W pentru 
a afişa ecranul calendar. 
 
 
Data selectată
 
2
 
Utilizaţi ▲▼◄► pentru a selecta data înregistrării 
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
• 
Imaginile sunt afişate pe un ecran cu 12 de imagini. 
• 
De asemenea, puteţi selecta data cu selectorul de control. 
 
 
 
● 
Puteţi afişa calendarul între ianuarie 2000 şi decembrie 2099. 
● 
Doar lunile în care au fost realizate imagini sunt afişate în ecranul calendar. Imaginile realizate fără 
setările de ceas sunt afişate cu data de 1 ianuarie 2014. 
● 
Imaginile realizate cu setările de destinaţie efectuate în [World Time] (Fus orar) sunt afişate pe ecranul 
calendar utilizând data corespunzătoare pentru fusul orar al destinaţiei.