Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
 
70
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Vizualizarea imaginilor 
 
Vizualizarea imaginilor video 
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD şi MP4. 
1
 
Selectaţi o imagine cu pictograma de imagine video  
 în modul de redare şi apăsaţi 
 pentru 
a începe redarea 
• 
După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat pe 
ecran. 
• 
Anumite informaţii nu vor fi afişate pentru imaginile video 
înregistrate în [AVCHD]. 
Durată de înregistrare imagine video 
Exemplu: 
29 minute şi 
30 secunde: [29m30s] 
 
 
Operaţii în timpul redării imaginilor video 
: Pauză/redare 
: Stop 
: Derulare rapidă înapoi (2 paşi*
1
)/Derulare înapoi cadru cu cadru*
2
 (în timpul pauzei) 
: Derulare rapidă înainte (2 paşi*
1
)/Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei) 
Selector de control (în sens invers acelor de ceasornic): Reducere volum 
Selector de control (în sensul acelor de ceasornic): Mărire volum 
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Crearea imaginilor statice din imagini video (în timpul pauzei) 
(→203) 
*
1
 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi din nou 
◄►
*
2
 Imaginile video înregistrate în formatul [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la aproximativ 
fiecare 0,5 secunde. 
• 
Dacă 
▲ 
este apăsat în timpul derulării rapide înainte sau înapoi, va reveni la viteza de redare 
normală. 
 
 
● 
Imaginile video pot fi revizualizate pe computer cu ajutorul „PHOTOfunSTUDIO” pe DVD-ul furnizat. 
● 
Imaginile video înregistrate prin setarea efectului de imagine (Filter - Filtru) la [Miniature Effect] 
(Efect miniatură) sunt redate la o viteză de aproximativ 8 ori mai mare.