Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
229
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Ansluta till en smarttelefon
Du kan enkelt upprätta en Wi-Fi-anslutning på kameran genom att trycka och hålla ned 
[Wi-Fi]-knappen eller använda NFC-funktionen.
Förberedelser
Installera ”Image App” i förväg. 
1
Tryck och håll ned [Wi-Fi]-knappen
[Wi-Fi]-knapp
Wi-Fi-anslutningslampa
(Lyser blått)
 •Informationen (QR-kod, SSID och lösenord) som krävs för att 
direktansluta smarttelefonen till enheten visas.
 •Efter andra gången visas skärmbilden för den tidigare använda 
anslutningsmetoden.
 •Du kan visa samma skärm genom att välja följande alternativ från 
menyn.
 → [Ny anslutning] → [Fjärrstyrd fotografering och vy]
 •Om du trycker på [MENU/SET] på kameran visas QR-koden 
i större storlek. Använd den förstorade vyn om det är svårt att 
läsa koden. (Ta bort kameran från smarttelefonen om den inte 
kan läsa QR-koden, eller använd en annan anslutningsmetod än 
QR-koden.)
 •Om du vill ändra anslutningsmetoden trycker du på 
[DISP.]-knappen och väljer anslutningsmetod. 
SSID och lösenord
QR-kod
2
Använda smarttelefonen
 •När anslutningen är klar visas bilden från kameran i realtid på smarttelefonen. 
(Det kan ta en stund för anslutningen att upprättas efter åtgärden.)
 •Anslutningsmetoden varierar beroende på vilken smarttelefon som används.