Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 97
75
SQT0375 (ENG)
Ostalo
Prikaz zaslona/okularja
• Naslednje sporočilo je primer ko je zaslon nastavljen na [ 
 ]
na zaslonu
In recording
Snemalni način
(→25)
Način snemanja fil-
mov (→37)
Način snemanja fil-
mov  ko je [4K 
PHOTO] nastavljen 
na  [ON] (→40)
Vaše nastavitve (→34)
Način snemanja 
panoramske slike (→54)
[Photo Style]
Flash Mode (→59)
Flash
50
i
[Rec Format]/
[Rec Quality] (→38)
Razmerje velikosti/
[Picture Size] (→43)
Kartica (prikazano 
samo med snemanjem
→ ← ↑ ↓
Smer panoramske 
slike  (→54)
EXPS
tip efekta slik (Filter) 
(→42)
Efekt slike (Filter) 
prilagoditev zaslona
(→42)
XXmXXs
Pretekli snemalni 
čas
1
 (→37)
Indikator hkratne-
ga snemanja
Avtomatično sprem-
injanje med okularjem 
in zaslonom(→24)
[Peaking] (→46)
[Highlight Shadow]
[HDR]
[Multi Exp.]
Elektrosnki sprožilec
(→50)
[Dial Guide]
White Balance Bracket
fina prilagoditev 
ravnovesja beline
Ravnovesje beline (→42)
98
Število slik za sneman-
je na voljo
2
 (→17)
R8m30s
Snemalni čas na 
voljo 
1
2
 (→17)
Merjenje osvetlitve (→29)
Povečava