Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
11
SQW0034
Visning
[Auto återvisn.] ..............................................
Bildvisning ....................................................
Visningszoom ...............................................
Multibildvisning .............................................
Uppspelning av rörliga bilder ........................
Radera ..........................................................
Inställningar för visning/uppspelning
[Bildspel] .....................................................
[Rotera]/[Rotera disp] .................................
 Visning
Redigera
[RAW-bearbetning] .....................................
[Ändr. strl.] ..................................................
[Trimmar] ....................................................
Lägga till information
[Logga position] ..........................................
[Titelred.] .....................................................
[Texttryck] ...................................................
Bildinställningar
[Favorit] .......................................................
[Utskriftsinst.] ..............................................
[Skydda] ......................................................
Anslut
”Image App” ................................................
NFC ............................................................
[WPS (Tryckknapp)] ............................
Direktanslutning ..........................................
Image App
Fjärrbildtagning ...........................................
Spara bilder ................................................
Skicka bilder .......................................
Skicka och lägga till platsinformation ..........
[Pek-delning] ...............................................
Wi-Fi
I kombination med andra enheter
Visa bilder på en TV ...................................
Skriva ut bilder ............................................
Skicka bilder till en AV-enhet ......................
Skicka bilder till en PC ................................
Skicka bilder till en webbtjänst ....................
Använda [Molnsynkroniseringstjänst] .........
PC
”PHOTOfunSTUDIO” ..................................
SILKYPIX ....................................................
TV
[VIERA link] .................................................
Ansluta till annan utrustning
Inspelningsenhet
Kopiera .......................................................
Skrivare
PictBridge ...................................................
Innehåll efter funktion