Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
328
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
Batteri
Batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.
Batteriet påverkas lätt av temperatur och luftfuktighet, och påverkas mer när 
temperaturen är hög eller låg.
 
Laddningstiden varierar beroende på hur batteriet har använts. Laddning tar längre tid 
vid höga eller låga temperaturer och när batteriet inte har använts under längre tid.
 
Batteriet kommer att vara varmt under laddningen och kort därefter.
 
Batteriet kommer att urladdas om det inte används under längre tid, även om det först 
laddas upp.
 
Låt inte några metallföremål (t.ex. gem) komma i närheten av kontaktens ledande delar. 
Det kan leda till kortslutning eller värmeutveckling som kan orsaka brand och/eller 
elektrisk stöt.
 
Det är inte rekommenderat att ladda upp batteriet för ofta.
(Om batteriet laddas upp ofta minskar den maximala användningstiden, och det kan 
också leda till att batteriet expanderar.)
 
Om den tillgängliga batteriströmmen går ner markant närmar sig batteriet slutet på sitt 
bruksliv. Köp ett nytt batteri.
 
Vid laddning:
 •Torka bort smuts från batterikontakterna med en torr tygduk.
 •Placera minst 1 m bort från AM-radio (kan orsaka radiostörningar).
 
Använd inte batteriet om det är skadat eller kantstött (särskilt polerna), till exempel om 
det har tappats i marken (det kan orsaka fel).
Laddare
 
Beroende på laddningsmiljön kan laddningslampan flimra på grund av statisk elektricitet 
eller elektromagnetisk strålning osv. Detta påverkar inte laddningen.
 
Placera minst 1 m bort från AM-radio (kan orsaka radiostörningar).
 
Laddaren kan generera ett surrande ljud när den används. Detta är inte ett fel.
 
Koppla alltid bort strömförsörjningsenheten från eluttaget efter användning. (En mycket 
liten del ström förbrukas om den lämnas inkopplad.)
 
Håll batteriets och laddarens stift rena. Rengör med en torr duk om de blir smutsiga.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard