Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
329
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
Lins
 
Bilderna kan se vitaktiga ut om linsen är smutsig (av fingeravtryck m.m.). Starta 
kameran, håll i det utdragna objektivet med fingrarna och torka försiktigt av linsen med 
en mjuk och torr tygduk.
 
Låt inte linsen utsättas för direkt solljus under längre tid.
Användning av stativ eller stöd
 
Dra inte åt skruvarna onödigt hårt om de är böjda. (Detta kan skada kamera, skruvhål 
eller etikett.)
 
Se till att stativet står stabilt. (Se anvisningarna till stativet.)
 
Det kanske inte går att ta ut kortet eller batteriet när du använder ett stativ eller stöd.
Personlig information
Vi rekommenderar att du anger ett Wi-Fi-lösenord för att skydda din personliga 
information. 
Om namn eller födelsedagar ställs in i [Profilinställning] eller i [Ansiktsigenk.] kommer 
personlig information att finnas i kameran och i de bilder som tas.
 
Friskrivning
 •Data som innehåller personlig information kan ändras eller försvinna pga. fel, statisk 
elektricitet, olyckor, haverier, reparationer eller andra åtgärder. 
Panasonic är inte ansvarsskyldiga för skada som inträffar direkt eller indirekt som ett 
resultat av ändringen eller för förlust av data som innehåller personlig information.
 
Vid beställning av reparation eller byte/kassering
 •Efter att ha antecknat den personliga informationen, utför [Rensa Wi-Fi-inst.]/[Radera 
konto] för att ta bort data som innehåller personlig information, som inställningar för 
en trådlös LAN-anslutning som du registrerat eller ställt in på den här enheten. 
 •Återställ inställningarna för att skydda din personliga information. 
(→50)
 •Ta ut minneskortet ur kameran.
 •Vid beställning av reparationer, kan det hända att inställningar återställs till dess 
ursprungliga skick.
 •Om funktionerna ovan inte kan utföras på grund av felaktig funktion hos kameran, ska 
du kontakta återförsäljaren eller närmaste servicecenter.
 
Se ”Slänga/byta minneskort” i föregående avsnitt när du ska överföra data eller 
kassera minneskortet. 
 
Överföra bilder till webbtjänster
 •Bilder kan innehålla personlig information som kan användas för att identifiera 
användaren, till exempel titel, inspelningsdatum och tid och platsinformation. Innan du 
överför bilderna till några webbtjänster bör du kontrollera bilderna noga så att de inte 
innehåller information som inte ska finnas med.